Verkry krediete

Na afloop van registrasie kan gebruikers onmiddelik toegang tot hul verkose modules verkry deur Mediweb krediete te laai. Een krediet bekragtig volledige module toegang (wat die informasie afdeling, meet afdeling, monitering afdeling en resultaat analise afdeling insluit).

Ingesluit met een krediet is 10 verdere gratis besoeke aan die monitering afdeling, wat Pasiente en Dokters (Versorgers en Vriende) help om verdere vordering te volg. Die besigtiging van gestoorde resultate as gebruiker of besigtiger kan soveel keer as nodig gratis gedoen word.

Die huidige koste per krediet is R500.

Krediet kan by geselekteerde praktyke of toets sentrums gekoop word waar staff krediet onmiddelik sal laai. Alternatiewelik aanvaar ons Elektroniese Bank betalings (EFT). Gebruik eenvoudig net jou gebruikersnaam as EFT verwysing. Afhangend watter Bank betrokke is, sal krediet meestal op die dag van betaling beskikbaar wees, of uitsonderlik 1-2 dae later (wanneer betalings reflekteer).

Rekening naam: Mediweb Solutions
Rekening nommer: 1028683847
Bank naam: Nedbank, Tak kode: 19876500
Verwysing: "Gebruikersnaam", Betaling advies: sales@mediweb.co.za