mediweb v 5.4 light

innoferende . mediese . internet oplossings

082-5080744
info@mediweb.co.za

Gebruikersnaam:
Wagwoord:


MEDIWEB bied ultra- moderne internet-gebaseerde mediese pakkette vir die effektiewe opspoor en gedetaileerde meet van simptome, asook die voortdurenede monitering van verbetering.

Huidiglik ondersoek die meeste van ons modules siektes en ander faktore wat impakteer op brein- of geestes-toestande. Voel vry om die onderstaande lys van beskikbare modules deur te kyk. Gebruikers kan as hulle wil eers net 'n gratis opspoor-toets doen, wat behoort te help met die besluit oor watter modules volledig gedoen moet word.

Nuwe gebruikers aanvanklik registreer vertroulik, verkry krediet d.m.v. internet-bank betaling of deur krediete te koop by geselekteerde betaal-punte, waarna die verkose modules volledig gedoen kan word. Daar is ook die opsie om jou dokter, familie-lede of versorgers besigtigings-regte te verskaf waarna hulle ook jou uitslae sal kan bestudeer.

Modules is gegroepeer onder groter konsepte. Ons toets huidiglik ons nuutste programme publiek, en vir 'n kort tydperk sal net die volgende modules beskikbaar wees:

About us...

MEDIWEB is a specialized medical software company providing tailor-made, internet-based solutions for screening, measuring and monitoring purposes.

As the company was founded by doctors, the creators of MEDIWEB modules continue to enjoy strong support from leading medical specialists internationally.

In recent years we have added several top programming- and statistical consultants to our team, which resulted in spectacular technical and analytical improvement.

Because of an established reputation for reliability, ease of implementation and the production of clear and helpful results, various MEDIWEB modules are increasingly applied in the corporate or larger state industry (for instance when large scale, remote, occupational health, or confidential testing is required).

Read more

MEDIWEB was founded by a Medical Specialist with an additional background as Internet Technologies Programmer.

Making use of cutting edge HTML, CSS, JavaScript, AJAX, PHP and SQL programming techniques allow for application development of the highest internationalo standards.

Being web-based enable service delivery to virtually any location, and as such MEDIWEB is causing a revolution in home-based and remote clinical care.

So many conventional medical-related programming is done by IT specialists who are for the most part limited by a lack of insight into the medical side-of-things.

MEDIWEB enjoys a unique advantage as each project is literally designed medically and from a programming perspective by an expert on both sides of the equation.

 

Angstigheid Depressie Bipolariteit Schizophrenia Verslawing
Konsentrasie Geheue Demensie Brein-besering Beroerte
Angs dagboek Depressie dagboek Slaap dagboek Pyn dagboek Epilepsie dagboek

Angstigheid

Gratis opspoor toets...

Om angstig te wees is oorwegend 'n normale lewens-erfaring. Vir sommige mense is angs egter 'n kroniese belewenis, of onstaan "sonder enige aantoonbare rede". Sulke kondisies staan bekend as mediese Angs Versteurings .

Daar is verskillende tipes Angs Versteurings:

Pasiënte wat angs simptome erfaar ongeag lewens omstandighede, lei aan 'n sogenaamde Algemene Angs Versteuring (AAV). Ander mense erfaar spesifieke angs episodes vanweë baie spesifieke dinge (Spesifieke Fobie), in die teenwoordigheid van mense (Sosiale Fobie), of angs ontwikkel na traumatiese gebeurtenisse (PTSD), terwyl ander angstig raak in die teenwoordigheid van repeterende gedagtes (OKV).

Angstigheid kan verskeie fisiese simptome soos onreëlmatige hartklop, sweterigheid, spier spasmas en pyn, asemhalings-probleme, duiseligheid, floutes, maagwerk, en veel meer veroorsaak. Sulke simptome word maklik verwar by angstige mense vir bewys van ernstige fisiese siekte - hulle bekommernis daaroor kan die simptome selfs slegter laat voel.

Skielike onverwagte aanvalle van angs word paniek-aanvalle genoem, en lei gewoonlik tot die behoefte om vinnig uit die situasie te ontvlug.

Angstigheid en paniek word dikwels vergesel deur 'n diepe gevoel van depressie, en so ook tot tranerigheid, verlies aan apteit en dat mense die toekoms as vaal en hopeloos sien.

Die module fokus op Angstigheid in breë terme. Na die module voltooi is oorweeg enige van die spesifieke Angs Versteuring sub-tipe modules ook beskikbaar van MEDIWEB.

 

Module voorkeure

Doen die Angs module deur eenvoudig op die ingang wat meeste van toepassing is vir jou te 'kliek':

As jy die aangetaste persoon of pasiënt is:

Angstigheid in Dames
Angstigheid in Mans
Angstigheid in Ouer Mense
Angstigheid in Kinders

As iemand anders die aangetaste persoon of pasiënt is:

My Lewensmaat beleef Angstigheid
Iemand in my Familie beleef Angstigheid
My Vriend beleef Angstigheid
My Kind beleef Angstigheid
My Leerling beleef Angstigheid

Reklame bladsye...


Depressie

Gratis opspoor toets...

Ons almal voel by tye hartseer, onder die weer of depressief. Die gevoelens pla gewoonlik net 'n week of twee, en selfs dan impakteer dit relatief min op ons lewe.

Sommige mense ontwikkel egter kliniese Depressie, of ontwikkel 'n sogenaamde Depressiewe Versteuring. Sulke mense se gevoel van hatseer gaan nie gou weg nie of die simptome is so erg dat dit inmeng met hulle alledaagse lewe of funksie.

Meeste mense met Depressie ontwikkel nie al die simptome hieronder gelys nie, maar meeste sal ten minste vyf of ses ontwikkel. Depressie leiers -

Die module fokus op Depressie in breë terme. Na die module voltooi is oorweeg enige van die verwante MEDIWEB modules soos die wat handel oor selfmoord gedagtes, self-besering en beskikbare behandelings.

 

Module voorkeure

Doen die Depressie module deur eenvoudig op die ingang wat meeste van toepassing is vir jou te 'kliek':

As jy die aangetaste persoon of pasiënt is:

Depressie in Dames
Depressie in Mans
Depressie in Ouer Mense
Depressie in Kinders

As iemand anders die aangetaste persoon of pasiënt is:

My Lewensmaat is Depressief
Iemand in my Familie is Depressief
My Vriend is Depressief
My Kind is Depressief
My Leerling is Depressief

Reklame bladsye...


Bipolariteit

Gratis opspoor toets...

Bipolêre siekte was voorheen verwys na as ‘manies-depressiewe’ versteuring. Soos die ou naam aandui, word die siekte gekaraktiseer deur episodiese gemoed skommelinge wat meer intensief is as wat meeste mense gewoonweg sal erfaar.

Sulke emosies kan insluit buitensporige depressiewe simptome, wat dan omswaai na abnormale gevoelens van plesier-belewenis wat 'maniese' episodes genoem word. Sommige mense mag selfs gemengde emosionele toestande beleef waar dominante depressiewe gedagtes saam met intense rusteloosheid en ooraktiwiteit voorkom.

Om tegnies gediagnoseer te word met Bipolariteit moet 'n mens ten minste een maniese (of hipomaniese) episode gehad het. Hipomaniese episodes is eenvoudig net maniese episodes wat minder intens in graad is. Pasiënte wat net depressiewe episodes kry word tegnies na verwys are Rekurrent Depressiewe pasiënte.

As maniese of depressiewe episodes te erg raak, mag jou erfaring so intens raak dat jy effektief jou kontak met realiteit verloor. Sulke presentasies word psigotiese episodes genoem.

Ten tye van 'n maniese episode sal mense grootheids-wane oor hul self beleef, soos bv. dat hulle spesiale kragte het, prevalent.

Ten tye van 'n depressiewe episode is onlogiese gedagtes van skuld-bekentenis, of dat hulle slegter is as ander mense.

Bipolariteit affekteer 1 in elke 100 volwassenes een-of-ander tyd in hul lewe. Die kondisie kan enige tyd gedurende of na die tiener jare begin, alhoewel dit maar selde na 40 vir die eerste keer sal presenteer. Mans en vrouens word ewe veel aangetas.

 

Module voorkeure

Doen die Bipolariteit module deur eenvoudig op die ingang wat meeste van toepassing is vir jou te 'kliek':

As jy die aangetaste persoon of pasiënt is:

Bipolariteit in Dames
Bipolariteit in Mans

As iemand anders die aangetaste persoon of pasiënt is:

My Lewensmaat is gediagnoseer met Bipolariteit
Iemand in my Familie is gediagnoseer met Bipolariteit
My Vriend is gediagnoseer met Bipolariteit

Reklame bladsye...


Schizophrenia

Gratis opspoor toets...

Schizophrenia is 'n mediese toestand wat ongeveer 1 in elke 100 mense aantas. Die insidensie in mans en vrouens is dieslfde en dit wil voorkom of die siekte meer algemeen is in mense wat in die stad woon en sekere kleiner etniese groeperinge. Dit is skaars voor die ouderdom van 15, maar kan enige tyd daarna ontstaan. Meeste mense ontwikkel Schizophrenia tussen die ouderdomme van 15 en 35.

Die simptome van Schizophrenia word grofweg in twee groepe verdeel:

Dalk onvanpas benoem die sogenaamde "positiewe" simptome (soos hallusinasies, delusies en gedagte afwykings), en "negatiewe" simptome (soos sosiale onttrekking en verlies aan motivering).

Hallusinasies gebeur wanneer mense dinge erfaar deur die sintuie (gehoor, reuk, sensoriese gevoel of visie) in die afwesigheid van enige iets (of iemand). In Schizophrenia, the mees algemene hallusinasie is om stemme te hoor.

'n Delusie is 'n onwrikbare geloof wat aangetaste mense aanhang ongeag bewyse dat dit nie so is nie, gebaseer op die misinterpretasie van situaties of gebeurtenisse. Alhoewel jy nie twyfel in wat jy glo nie, sien ander mense jou gedagtes as vals, snaaks of onrealisties.

'n Spesiale kategorie van delusies is die paranoide delusies. Die gedagtes laat jou voel asof jy agtervolg word.

Om gedagte afwykings te erfaar beteken in wese dat jou siekte jou voorkom om die logiese verwantskap tussen gedagtes en woorde te maak. Die gevolg is dat mense sukkel om jou gedagtegang te volg en mag wat jy sê geheel-en-al onverstaanbaar vind.

 

Module voorkeure

Doen die Schizophrenia module deur eenvoudig op die ingang wat meeste van toepassing is vir jou te 'kliek':

As jy die aangetaste persoon of pasiënt is:

Schizophrenia in Dames
Schizophrenia in Mans

As iemand anders die aangetaste persoon of pasiënt is:

My Lewensmaat is gediagnoseer met Schizophrenia
Iemand in my Familie is gediagnoseer met Schizophrenia
My Vriend is gediagnoseer met Schizophrenia

Reklame bladsye...


Verslawing

Gratis opspoor toets...

Verslawing word beskryf as 'n kompulsiewe fisiologiese behoefte vir enige substans wat potensieël 'n amper onoorkombare behoefte vir herhaalde gebruik veroorsaak. Verslawing word gekenmerk deur die ontwikkeling van toleransie en stereotipiese fisiologiese simptome wat volg op onttrekking.

Die moderne definisie sluit in alle substanse wat moontlik fisiologiese of sielkundige afhanklikheid tot gevolg het.

Verslawende substanse sluit in alkohol, "sedasie" soos straat opiate ( bv. barbiturate, opiate), "opkikkers" soos straat stimulante (bv. amfetamien, kokaien), voorskrif medikasie (bv. benzodiasepiene), dagga (kannabis), sigaret rook (nikotien), en vir party kos (soos in vetsugtigheid).

Adrenalien-produserende risiko optrede, gevaar seksuele omgang en dobbel word dus ook tegnies by gewoonte-vormende aktiwiteite ingesluit. Die liggaam se eie endogene opiate medieer sodanige gevolge.

Nie-teen-staande, as jou funksie ingekort word in enige wyse deur enige van die substanse genoem, of jy erfaar die intense behoefte om al meer daarvan te verkry (toleransie), of as jy eenvoudig net nie kan doen daar sonder nie (afhanklikheid of onttrekking), is dit waarskynlik so dat jy verslawing ontwikkel het.

Die module fokus op Verslawing in breë terme. Na die module voltooi is oorweeg enige van die spesifieke MEDIWEB modules wat handel oor alkohol gebruik, dagga, die gebruik van stimulante of sedasie, of patologiese dobbel bedrywigheid.

 

Module voorkeure

Doen die Verslawing module deur eenvoudig op die ingang wat meeste van toepassing is vir jou te 'kliek':

As jy die aangetaste persoon of pasiënt is:

Verslawing in Dames
Verslawing in Mans
Verslawing in Ouer Mense
Verslawing in Jong Mense

As iemand anders die aangetaste persoon of pasiënt is:

My Lewensmaat sukkel met Verslawing
Iemand in my Familie sukkel met Verslawing
My Vriend sukkel met Verslawing
My Kind sukkel met Verslawing
My Leerling sukkel met Verslawing

Reklame bladsye...Konsentrasie

Gratis opspoor toets...

Aandag word gedefinieer as 'n individu se vermoeë om fokus te vestig op 'n bepaalde taak, terwyl die behou van aandag verwys word as konsentrasie-vermoë. Beide aandag- en konsentrasie funksies is belangrik vir die formasie en retensie van geheue.

Mense wat konsekwent sukkel met aandag-afleibaarheid, word verwys na om te sukkel met Aandag Afleibaarheid Sindroom (ADD).

Kinders wat ADD ontwikkel vertoon dikwels bykomstige aspekte van oor-aktiwiteit of sogenaamde hiper-aktiwiteit, en die kombinasie van simptome word genoem ADHD ("H" vir hiper-aktiwiteit).

Aandag-afleibaarheid is nie slegs 'n probleem in kinders nie. As jy gediagnoseer was in jou kinderdae met ADD of ADHD, is daar 'n goeie kans dat jy ten minste van die simptome saamdra in jou volwasse jare. Maar selfs as jy nooit gediagnoseer was met ADD of ADHD as 'n kind nie, beteken dit nie dat jy nie nou aangetas kan wees as volwassene nie. Aandag-afleibaarheid gaan dikwels ongediagnoseer deur die kinder jare.

Alternatiewelik mag jy al die jare suksesvol gekompenseer het vir die simptome van ADHD in jou jeug, maar sukkel as volwassene daarmee vanweë verhoogde verantwoordelikhed. Hoe meer balle jy in die lug probeer hou soos om jou werk te ontwikkel, jou familie te versorg, en nog meer, hoe groter is die aanvraag op jou vermoë om te organiseer, te fokus en kalm te bly. Dit kan 'n geweldige uitdaging wees vir enige iemand, maar as jy sukkel met ADD, kan dit net eenvoudig onmoontlik voel.

Die goeie nuus is dat, ongeag hoe jy tans voel, die beproewinge van ADD oorbrug kan word. Dis nooit te laat om die beproewinge van ADD of ADHD om te keer en sukses van jou eie te begin beleef nie.

 

Module voorkeure

Doen die Konsentrasie module deur eenvoudig op die ingang wat meeste van toepassing is vir jou te 'kliek':

As jy die aangetaste persoon of pasiënt is:

Konsentrasie probleme in Kinders
Konsentrasie probleme in Groot Mense

As iemand anders die aangetaste persoon of pasiënt is:

My Kind sukkel om te Konsentreer
My Leerling sukkel om te Konsentreer

My Lewensmaat sukkel om te Konsentreer
Iemand in my Family sukkel om te Konsentreer
My Vriend sukkel om te Konsentreer

Reklame bladsye...


Geheue

Gratis opspoor toets...

Almal vergeet by tye. Sekere grade van geheue probleme, asook 'n matige vermindering in ander brein funksies, is 'n algemene deel van gewone veroudering. Daar is egter 'n verskil tussen normale vernadering in geheue en die tipe geheue verlies geassosieerd met geheue siektes.

Dis uiters belangrik om te besef dat sommige geheue probleme die gevolg is van behandelbare kondisies. As jy enige tipe geheue probleme ondervind, is dit krities om 'n mediese spesialis te besoek ten einde 'n akkurate diagnose en sorg te bekom.

Die woord "demensie" is 'n sambreel term wat gebruik word om die stel van simptome, insluitende verlies aan geheue, denk- en taal vermoë, en enige ander brein-funksie te beskryf. Vroeë tekens van geheue siektes kan insluit:

Om geheue probleme op enige ouderdom te verstaan is krities vir algehele funksie aangesien baie gedoen kan word om sulke toestande te verbeter.

Sodanig is die module nie net hulpvaardig vir ouer mense nie, maar is ook van nut vir professionele en enige ander middeljariges.

 

Module voorkeure

Doen die Geheue module deur eenvoudig op die ingang wat meeste van toepassing is vir jou te 'kliek':

As jy die aangetaste persoon of pasiënt is:

Geheue probleme in Ouer Mense
Geheue probleme in Middeljarige Mense
Geheue probleme in die Werksplek

As iemand anders die aangetaste persoon of pasiënt is:

My Lewensmaat sukkel met Geheue probleme
Iemand in die Familie sukkel met Geheue probleme
My Vriend sukkel met Geheue probleme

Reklame bladsye...Demensie

Gratis opspoor toets...

Demensie word beskou as 'n sindroom van verskeie brein simptome wat onstaan uit 'n onderliggende degeneratiewe brein siekte soos Alzheimer's siekte, Vaskulêre patologie, na Beroerte, Brein-besering of in die konteks van Parkinson's siekte

Ongeveer 90% van mense mey Demensie erfaar gedrags- afwykings (aggressie of agitasie), psigose (delusies en hallusinasies), emosionele probleme (angstigheid, depressie or selfmoord) en biologiese onstabiliteit (slaap-, apteit-, balans probleme en duiseligheid).

Die simptome word na verwys as die Neuropsigiatriese komplikasies van Dementiaen kan baie traumaties wees vir die persoon met Dementia, hul familie en versorgers.

Die simptome kan ontwikkel as 'n direkte gevolg van die onderliggende Dementia, of mag die gevolg wees van 'n algemene gesondheids- probleem, by voorbeeld, persone in pyn, wat honger of dors is, of met 'n ongediagnoseerde infeksie.

Simptome kan ook verwant hou met die sorg wat die persoon ontvang, of met die omgewing of sosiale interaksie.

Dit is daarom belangrik om te onthou dat die simptome verband hou met chemiese verandering in die brein en dat die persoon self nie te blameer is vir gedragafwykings nie.

Die module fokus op Demensie in breë terme. Na die module voltooi is oorweeg enige van die spesifieke MEDIWEB Demensie modules vir die vroeë opsporing en fyn monitering van Demensie komplikasie by versorgings-tehuise.

 

Module voorkeure

Doen die Demensie module deur eenvoudig op die ingang wat meeste van toepassing is vir jou te 'kliek':

As jy die aangetaste persoon of pasiënt is:

Ek is gediagnoseer met Demensie

As iemand anders die aangetaste persoon of pasiënt is:

My Lewensmaat is gediagnoseer met Demensie
Iemand in my Familie is gediagnoseer met Demensie
My Vriend is gediagnoseer met Demensie

Reklame bladsye...


Brein-besering

Gratis opspoor toets...

Brein-beserings word geklasifiseer as lig as bewussynsverlies korter as 30 minutes was, of ernstig as die durasie langer as 30 minute was. Die ernstigheid van besering word ook beoordeel na gelang van die graad van deurmekaarheid en disorientasie na die gebeurtenis.

Selfs in die ligste gevalle mag verskeie komplikasies ontwikkel. Komplikasies mag onmiddellik volg of selfs maande na die besering.

Die mees algemeenste Brein-besering komplikasies is:

Pasiënte vind altyd baat by jaarlikse ondersoeke aangesien die vroeë opsporing en behandeling van komplikasies dikwels krities is om hestel te optimeer. Spesialis klinieke bied jaarlikse brein skandering (strukturele ondersoek), EEG toetsing (elektriese ondersoek), en geheue toetsing (funksionele ondersoek), en meer belangrik is in 'n posisie om toetse te vergelyk van jaar-tot-jaar en toepaslik op te tree wanneer nodig.

Selfs met ligte aantasting is die gevolge vir 'n persoon se lewe dikwels katastrofies. Verandering in brein funksie kan dramatiese impakte hê op familie lewe, professionele funksie en socsiale interaksie.

Meeste Brein-beseering komplikasies kan suksesvol bestuur word en selfs verbeter word indien hul nie oorgesien word nie.

 

Module voorkeure

Doen die Brein-besering module deur eenvoudig op die ingang wat meeste van toepassing is vir jou te 'kliek':

As jy die aangetaste persoon of pasiënt is:

Ek het 'n Brein-besering gehad

As iemand anders die aangetaste persoon of pasiënt is:

My Lewensmaat het 'n Brein-besering gehad
Iemand in my Familie het 'n Brein-besering gehad
My Vriend het 'n Brein-besering gehad
My Kind het 'n Brein-besering gehad

Reklame bladsye...


Beroerte

Gratis opspoor toets...

Beroerte gebeur wanneer die bloed voorsiening na die brein onderbreek of verminder word. Die gevolg is dat die brein nie genoeg suurstof of nutriënte verkry nie met gevolglike afsterwe van brein selle.

Beroerte kom meer algemeen voor in mense wat oorgewig is, met ouderdom oor 55, by dié met persoonlike of familiële geskiedenis van Beroerte, mense wat nie fiesiese oefening doen nie, die wat alkohol misbruik, wat rook of dwelms gebruik.

Daar is drie hoof tipes beroerte; Isgemiese-, Hemoragiese- en Verbygaande Isgemiese Insidente:

Isgemiese Beroerte is die mees algemeenste vorm van Beroerte, en verteenwoordig ongeveer 85% van alle gevalle. Die tipe word veroorsaak deur blokkasies of vernouings van die arteries wat bloed na die brein neem.

Hemoragiese Beroerte volg wanneer arteries in die brein bloed lek of selfs oop-bars.

Verbygaande Isgemiese Insidente verskil van die vorige twee tipes Beroerte om rede die vloei van bloed na die brein slegs kortstondig onderbreek word.

Beroerte slagoffers kan verskeie komplikasies ontwikkel soos geheue probleme, emosionele simptome, aanpassings-probleme, hoofpyne, duiseligheid en balans probleme, om maar 'n paar te noem.

Die module fokus op Beroerte in breë terme. Na die module voltooi is oorweeg enige van die spesifieke Beroerte komplikasie modules ook beskikbaar van MEDIWEB.

 

Module voorkeure

Doen die Beroerte module deur eenvoudig op die ingang wat meeste van toepassing is vir jou te 'kliek':

As jy die aangetaste persoon of pasiënt is:

Ek het 'n Beroerte gehad

As iemand anders die aangetaste persoon of pasiënt is:

My Lewensmaat het 'n Beroerte gehad
Iemand in my Familie het 'n Beroerte gehad
My Vriend het 'n Beroerte gehad

Reklame bladsye...


Simptoom Dagboeke

Om vordering akkuraat te moniteer is dikwels van kritiese belang vir suksesvolle herstel. Die hou van 'n daaglikse dagboek van simptome word aansienlik vergemaklik deur die modules.

Van spesiale waarde is die vermoë om data in 'n kleur kalender formaat te kan demonstreer, of in gebeurtenis log formaat wat kritiese kan aandui wat op die dag bygedra het tot die verswakking of verbetering van simptome.

Verskillende kleur kalenders kan op 'n maand-tot-maand basis met mekaar vergelyk word en dan dien as aansporing, of partykeer selfs help om katastrofiese agteruitgang te voorkom.

Simptoom dagboeke help dikwels met die besluit wanneer meer volledige toetse moet doen, of selfs met wanneer behandelings-planne hersien moet word.

Alle dagboek modules is beskikbaar vir Android, iOS, Windows en Apple sisteme, wat daaglikse monitering op enige staan of mobiele rekenaars, tablette of selfone moontlik maak.

 

Toegang

Doen enige van die Dagboek modules deur eenvoudig te kliek op die ingang wat vir jou van toepassing is:

As jy die aangetaste persoon of pasiënt is:

Angs dagboek
Depressie dagboek
Slaap dagboek
Pyn dagboek
Epilepsie dagboek

As iemand anders die aangetaste persoon of pasiënt is:

Angs dagboek vir familie
Depressie dagboek vir familie
Slaap dagboek vir familie
Pyn dagboek vir familie
Epilepsie dagboek vir familie

Reklame bladsye...

 

 

NEUROCARE Spesialis Dienste